Exhibitions

2016

 • “DWAALTIJD” NKvB  members exhibition – park
  Vijversburg
   – Tytsjerk  June 13 – Oct. 31 
 • “ERVEN ZONDER TESTAMENT” NKvB members – Hildo Krop museum, Villa Ramswoerthe in Steenwijk (NL) June 11- October 2

2017

 • “DE STIJL ALS LEIDRAAD” galerie Haagse Kunst Kring, Den Haag
  Van 3 juni t/m 25 juni 2017

2018

 • ““HONDERD JAAR LATER” Pulchri Studio, Den Haag
  NKvB Jubileum tentoonstelling ter gelegenheid honderdjarig bestaan van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers
  6 mei t/m 24 juni 2018

2015

Latest Exhibition:

EEUWIGH GAAT VOOR OOGENBLICK

The exhibition ‘Kunst in de Vesting’ was held in ‘De Gouverneurstuin’ in Heusden and ended on October 25, 2015. I participated with my art work ‘Because the wind is never mistaken’ (see video below)
 

My Latest Work 

For the exhibition ‘Aha Erlebnis’ in May 2015 I created a new sculpture. Find more about this [here].

Video

‘Because The Wind Is Never Mistaken’. A short v-doc on the making of the work with audio in Dutch. No subtitles, but I hope you can work around that and follow the process of 6 months of art in the making…

Semi – permanent

The statue ‘Blue Heavens Boogie’ has a prominent semi-permanent spot for three years in Beeldenpark Drechtoevers in Alblasserdam (NL)